Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Qarabağ Regional Mədəniyyət İdarəsi

Tabe təşkilatlar
|

Bərdə rayon 17 nömrəli Mollalı kənd kitabxana filialı

 17 nömrəli Mollalı  kənd kitabxana filialı 1975-ci ildən fəaliyyət göstərir. Kitabxananın kitab fondu 8356 nüsxədir. Kitabxana il ərzində 468 nəfərdən yuxarı oxucuya xidmət göstərir. Kitabxana əhalinin bütün təbəqələrinə  xidmət göstərir. Kitabxananın yerləşdiyi ərazinin əhalisi maldarlıq, əkinçiliklə məşğul olur. Kitabxana müxtəlif məzmunlu tədbirlər keçirir. Tədbirlərin  keçirməsində  məqsəd kitabxanaya daha çox oxucuların cəlb edilməsidir.

Kitabxanada keçirilən tədbirlər içərisində dövlətimizin qərar və göstərişlərinə, milli- mənəvi dəyərlərimizə, vətənpərvərlik tərbiyəsinə, tarixi və əlamərdar günlərə həsr edilmiş tədbirlər əsas yer tutur. Kitabxana əhalinin maarifləndirmək üçün ətraf mühitin qorunmasına, narkomaniyaya, aktual məsələlərə həsr edilmiş tədbirlər hazırlayab keçirir.

Ünvan:
Bərdə rayon Mollalı kəndi