Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Qarabağ Regional Mədəniyyət İdarəsi

Tabe təşkilatlar
|

Xocalı rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xocalı rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemində 1 mərkəzi kitabxana və 11 kitabxana filialını özündə birləşdirir.

Xocalı şəhər Mərkəzi kitabxanası 1969-cu ildə yaradılmışdır. 2012-cildən Goranboy rayon Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində fəaliyyət göstərir. Mərkəzi kitabxananın 6 şöbəsi, fondun ümumi sayı 13540 nüsxə, işçilərinin sayı 27 nəfərdir.

Xocalı şəhər kitabxana filialı 1961-cı ildə yaradılmışdır. Sumqayıt şəhəri əlvan metal pansionatında fəaliyyət göstərir. Fondun ümumi sayı 1570 nüsxədi. İşçilərin sayı 1 nəfərdi.

Kərgicahan qəsəbə kitabxana filialı 1982-ci ildə yaradılmışdır. Bərdə şəhərində şəxsi evdə fəaliyyət göstərir. Fondun ümumi sayı 1613 nüsxədir. İşçilərin sayı 2 nəfərdir.

Kosalar kənd kitabxana filialı 1979-cu ildə yaradılmışdır. Gəncə şəhəri Yeni qəsəbə 2-də fəaliyyət gösdərir. Fondun ümumi sayı 6971 nüsxədir. İşçilərin sayı 2 nəfərdir.

Cavadlar kənd kitabxana filialı 1987-ci ildə yaradılmışdır. Gəncə şəhəri Yeni qəsəbə 2-də fəaliyyət gösdərir. Fondun ümumi sayı 4551 nüsxədir. İşçilərin sayı 2 nəfərdir.

Yaloba kənd kitabxana filialı 1989-cu ildə yaradılmışdır. Gəncə şəhəri yeni qəsəbə 2-də fəaliyyət gösdərir. Fondun ümumi sayı 6751 nüsxədi. İşçilərin sayı 2 nəfərdir.

Canhəsən kənd kitabxana filialı 1994-cü ildə yaradılmışdır. Şəki şəhəri çələbixan qəsəbəsində fəaliyyət gösdərir. Fondun ümumi sayı 962 nüsxədir. İşçilərin sayı 1 nəfərdir.

Başkənd kənd kitabxana filialı 1987-ci ildə yaradılmışdır. Ağdaş rayonu Maşad qəsəbəsində fəaliyyət gösdərir. Fondun ümumi sayı 1847 nüsxədir. İşçilərin sayı 1 nəfərdir.

Qaragav kənd kitabxana filialı 1978-ci ildə yaradılmışdır. İsmayıllı rayon Tubukənd kəndi şəxsi evdə fəaliyyət göstərir. Fondun ümumi sayı 1538 nüsxədir. İşçilərin sayı 1 nəfərdir.

Cəmilli kənd 1 saylı kitabxana filialı 1985-ci ildə yaradılmışdır. Bərdə şəhəri Yeni qəsəbə 588-də fəaliyyət gösdərir. Fondun ümumi sayı 1436 nüsxədir. İşçilərin sayı 2 nəfərdir.

Cəmilli kənd 2 saylı kitabxana filialı 1993-cü ildə yaradılmışdır. Goranboy rayonu Börü qəsəbəsində fəaliyyət göstərir. Fondun ümumi sayı 2385 nüsxədir. İşçilərin sayı 2 nəfərdir.

Meşəli kənd kitabxana filialı 1979-cu ildə yaradılmışdır. Goranboy rayonu Meşəli qəsəbəsində fəaliyyət göstərir. Fondun ümumi sayı 1717 nüsxədir. İşçilərin sayı 2 nəfərdir.